Treść strony

Ankieta

Szanowni Państwo

W Drezdenku rozpoczynamy działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rewitalizacji. To złożony proces polegający na współdziałaniu społeczności lokalnej i władz gminy przy udziale innych interesariuszy prowadzony w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Proces rewitalizacji prowadzony jest na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Jest to długofalowy dokument określający realny harmonogram podejmowanych działań łączący elementy różnych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na terenie gminy. Program będzie instrukcją postępowania dla wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.

Podejmowane działania będą koncentrować się w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały nr LIX/375/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drezdenko, stanowiącego obszar pomiędzy ulicami Strzelecką, Portową, Aleją Piastów, Sienkiewicza, Milicką i Orlikową w Drezdenku, zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem.

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Udzielane odpowiedzi będą prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych i pozwolą zaplanować proces rewitalizacji w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Drezdenko.

Zapraszam Państwa do jej wypełnienia. https://forms.gle/Y945qaSu64riKLrY8 

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska
 
 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl