Treść strony

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2024-04-30

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA - SEZON 2023/2024

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) podaję do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w Gminie Drezdenko.

Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w Gminie Drezdenko

Lp.

Termin rozpoczęcia

Godzina rozpoczęcia

Termin zakończenia

Miejsce polowania zbiorowego

Koło łowieckie

1.

07.10.2023

godz. 0800

07.10.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

2.

14.10.2023

godz. 0700

14.10.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

3.

14.10.2023

godz. 0800

14.10.2023

obwód nr 28

Noteć z Gościmia

4.

22.10.2023

godz. 0800

22.10.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

5. 04.11.2023 godz. 0700 04.11.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

6. 04.11.2023 godz. 0730 04.11.2023

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

7.

04.11.2023

godz. 0800

04.11.2023

obwód nr 28

Noteć z Gościmia

8.

04.11.2023

godz. 0800

04.11.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

9.

10.11.2023

godz. 0700

11.11.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

10.

10.11.2023

godz. 1000

12.11.2023

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

 11.

16.11.2023

godz. 0700

16.11.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

12.

19.11.2023

godz. 0800

19.11.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

13.

24.11.2023

godz. 0630

24.11.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

14.

25.11.2023

godz. 0630

25.11.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

15.

26.11.2023

godz. 0630

26.11.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

16.

01.12.2023

godz. 0700

03.12.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

17.

02.12.2023

godz. 0800

02.12.2023

obwód nr 28

Noteć z Gościmia

18.

02.12.2023

godz. 0800

02.12.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

19.

02.12.2023

godz. 0800

02.12.2023

obwód nr 18

Św. Huberta z Drezdenka

20.

08.12.2023

godz. 0630

08.12.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

21.

08.12.2023

godz. 0700

10.12.2023

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

22.

15.12.2023

godz. 0730 

 15.12.2023

obwód nr 18

Św. Huberta z Drezdenka

23.

16.12.2023

godz. 0200

16.12.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

24.

16.12.2023 

godz. 0730 

16.12.2023

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

25.

16.12.2023

godz. 0730

16.12.2023

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

26.

16.12.2023

godz. 0800

16.12.2023

obwód nr 28

Noteć z Gościmia

27.

17.12.2023

godz. 0730 

17.12.2023

obwód nr 4

Jeleń z Drezdenka

28.

17.12.2023

godz. 0800

17.12.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

29.

23.12.2023

 godz. 0800

23.12.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

30.

23.12.2023

 godz. 0800

23.12.2023

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

31.

23.12.2023

godz. 1000

23.12.2023

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

 32.

30.12.2023

godz. 0700

30.12.2023

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

33.

30.12.2023

godz. 0800

30.12.2023

obwód nr 4

Jeleń z Drezdenka

34.

01.01.2024

godz. 1000

01.01.2024

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

35.

05.01.2024

godz. 0700

05.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

36.

06.01.2024

godz. 0700

06.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

37.

06.01.2024

godz. 0800

06.01.2024

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

38.

06.01.2024

godz. 0800

06.01.2024

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

39.

07.01.2024

godz. 0700

07.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

40.

11.01.2024

godz. 1000

13.01.2024

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

41.

13.01.2024

godz. 0730

13.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

42.

13.01.2024

godz. 0730

13.01.2024

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

43.

14.01.2024

godz. 0730

14.01.2024

obwód nr 16

Jeleń z Drezdenka

44.

14.01.2024

godz. 0800

14.01.2024

obwód nr 9 i 17

Czarny Bór z Klesna

45.

14.01.2024

godz. 0800

14.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

46.

20.01.2024

godz. 0800

20.01.2024

obwód nr 10 i 12

Knieja ze Strzelec Kraj.

47.

10.02.2024

godz. 0900

10.02.2024

obwód nr 4

Jeleń z Drezdenka

 

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2023-11-29

Mapy obwodów łowieckich zgodne z Uchwałą NR XXV/352/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

 • MAPA OBWODÓW ŁOWIECKICH
 • 04
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 16
 • 17
 • 18
 • 27
 • 28
 • 36
 • 37
 • 38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA- SEZON 2022/2023

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości informację o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w Gminie Drezdenko.

Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych w Gminie Drezdenko

LP.

TERMIN ROZPOCZĘCIA

Godzina rozpoczęcia

TERMIN ZAKOŃCZENIA

MIEJSCE POLOWANIA ZBIOROWEGO

KOŁO ŁOWIECKIE

1.

07.09.2022

godz. 1000

07.09.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

2.

14.09.2022

godz. 1000

14.09.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

3.

21.09.2022

godz. 1000

21.09.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

4.

28.09.2022

godz. 1000

28.09.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

5.

29.10.2022

godz. 0800

29.10.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

6.

29.10.2022

godz. 0800

30.10.2022

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

7.

05.11.2022

godz. 0730

05.11.2022

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

8.

07.11.2022

godz. 0700

08.11.2022

obwód nr 9

Czarny Bór z Klesna

9.

11.11.2022

godz. 1000

13.11.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

10.

12.11.2022

godz. 0800

12.11.2022

obwód nr 9

Czarny Bór z Klesna

11.

13.11.2022

godz. 0800

13.11.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

12.

19.11.2022

godz. 0730

19.11.2022

obwód nr 18

Św. Huberta z Drezdenka

13.

26.11.2022

godz. 0800

26.11.2022

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

14.

26.11.2022

godz. 0800

26.11.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

15.

26.11.2022

godz. 0800

27.11.2022

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

16.

27.11.2022

godz. 0800

27.11.2022

obwód nr 16

Jeleń z Drezdenka

17.

03.12.2022

godz. 0730

03.12.2022

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna
18.

04.12.2022

godz. 0800

04.12.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka
19.

09.12.2022

godz. 0800

09.12.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

20.

09.12.2022

godz. 1000

11.12.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

21.

09.12.2022

godz. 0800

09.12.2022

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

22.

17.12.2022

godz. 0730

17.12.2022

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

23.

17.12.2022

godz. 0800

17.12.2022

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

24. 17.12.2022 godz. 0810 18.12.2022

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

25.

24.12.2022

godz. 0800

24.12.2022

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

26.

24.12.2022

godz. 1000

24.12.2022

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

27.

31.12.2022

godz. 0730

31.12.2022

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

28.

31.12.2022

godz. 0800

31.12.2022

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

29.

01.01.2023

godz. 1000

01.01.2023

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

30.

06.01.2023

godz. 1000

08.01.2023

obwód nr 36

Cietrzew z Guzowa

31.

06.01.2023

godz. 0810

08.01.2023

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

32.

07.01.2023

godz. 0730

07.01.2023

obwód nr 8

Św. Huberta z Drezdenka

33.

07.01.2023

godz. 0800

07.01.2023

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

34.

14.01.2023

godz. 0800

14.01.2023

obwód nr 27 i 37

Darz Bór z Drezdenka

35.

14.01.2023

godz. 0810

15.01.2023

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

36.

15.01.2023

godz. 0800

15.01.2023

obwód nr 917

Czarny Bór z Klesna

37.

21.01.2023

godz. 0730

21.01.2023

obwód nr 818

Św. Huberta z Drezdenka

38.

28.01.2023

godz. 0800

29.01.2023

obwód nr 38

Żerań z Warszawy

 

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2022-09-23

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-11-08

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-11-08

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-11-03

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-10-28

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-10-26

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-10-07

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia polowań

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2021-09-07

ARCHIWALNA MAPA OBWODÓW ŁOWIECKICH

 • obwody łowieckie- gm. Drezdenko

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 21 stycznia 2020 r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 21 stycznia 2020 r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 9 oraz 17

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 17 grudnia 2019 r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 38

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 17 grudnia 2019 r. o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiaodmości informacji o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsach polowań w obwodzie łowieckim numer 17

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiaodmości informacji o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsach polowań w obwodzie łowieckim numer 9

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiaodmości informacji o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsach polowań w obwodach łowieckich numer 27 i 37

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiaodmości informacji o nowych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsach polowań w obwodzie łowieckim numer 4 i 16

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 28

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 16

 • autor: Patrycja Fabjańska, data: 2019-10-07

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Drezdenka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań w obwodzie łowieckim nr 38

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl