Treść strony

Ochrona przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody do form ochrony przyrody zaliczamy:

 1. parki narodowe; 
 2. rezerwaty przyrody;
 3. parki krajobrazowe;
 4. obszary chronionego krajobrazu;
 5. obszary Natura 2000;
 6. pomniki przyrody;
 7. stanowiska dokumentacyjne;
 8. użytki ekologiczne;
 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Usytuowanie poszczególnych form ochrony przyrody na mapie można sprawdzić na stronie Geoserwisu prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na terenie Gminy Drezdenko znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

drukuj całą stronę

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl