Treść strony

 • wfosigw_logo_1
 • nfośigw

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania w 2019 r. na realizację zadania: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”

Gmina Drezdenko otrzymała w 2019 r. dofinansowanie do zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w wysokości 25.271,48 zł (koszt kwalifikowany) w formie dotacji z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 16.426,47 zł

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 8.845,01 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27 293,19 zł. Koszt podatku VAT w wysokości 2.021,71 zł poniosła Gmina Drezdenko.

W ramach zadania azbest został usunięty w bieżącym roku z 35 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Efekt ekologiczny, który osiągnięto to 62,362 ton (5509 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023, zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wpływ wyrobów azbestowych na zdrowie

Usuwanie azbestu jest bardzo ważne gdyż jest on groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych szczególnie w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub w skutek korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, a także w niewielkim stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych i atmosfery.

Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Rakotwórcze działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie.

Azbest wywołuje szereg chorób układu oddechowego, tj. pylicę azbestową (azbestoza), łagodne zmiany płucne, rak płuc, rak międzybłoniaków opłucnej oraz otrzewnej. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Największe ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych.

Gmina Drezdenko planuje realizację zadania również w 2020 r.

Informacji udziela: Agata Kwiatkowska

tel. (95) 762 29 54, pokój 116

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl