Treść strony

POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI ZWIERZĄT DOMOWYCH

Wcześniej czy później każdy właściciel psa, kota, fretki czy innego zwierzęcia domowego musi zmierzyć się z problemem zwłok padłego bądź uśpionego chorego zwierzęcia, bowiem to na nim spoczywa obowiązek usunięcia go zgodnie z prawem.

Obowiązek ten wynika z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Postępowanie ze zwłokami zwierzęcia zostało uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Powyższe rozporządzenia określają sposób postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi polegający m. in. na przetworzeniu w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1, a następnie poddaniu procesowi spalenia lub współspalenia. Ustawodawca przewidział również możliwość grzebania całych lub spopielonych prochów zwierząt domowych na zatwierdzonych grzebowiskach dla zwierząt domowych.

Ponadto funkcjonują podmioty transportowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od ich właścicieli i przewozem do zakładów czasowo składujących bądź bezpośrednio do zakładów utylizacyjnych Z usług podmiotów transportujących korzystają m.in. lecznice weterynaryjne.

Właściciel padłego bądź uśpionego zwierzęcia ma zatem możliwość decyzji w zakresie postępowania ze zwłokami:

 1. zostawić zwłoki zwierzęcia domowego w lecznicy dla zwierząt, która dysponuje możliwością czasowego przechowania zwłok, które następnie odbiera uprawniony podmiot, np. OMNIVET M. Węgrzyn w Strzelcach Kraj.;
 2. pogrzebać zwłoki zwierzęcia na grzebowisku dla zwierząt – najbliższe grzebowisko „Polana Przyjaciół” należące do INNEKO sp. z o.o. znajduje się w Gorzowie Wlkp. ul. Małaszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. (przyjęcie zwłok zwierzęcia do zbiorowej mogiły - 40 zł, usługa pochówku zwierzęcia domowego, korzystanie z miejsca grzebalnego z kamieniem i tabliczką przez pierwsze dwa lata od daty pochówku - 250 zł, ponowienie do prawa do miejsca grzebalnego na kolejny rok - 100 zł);
 3. przekazać zwierzę do firmy transportującej uboczne produkty zwierzęce;
 4. przekazać zwierzę do zakładu pośredniego (np. niektóre schroniska dla zwierząt).

To właściciel ponosi całkowity koszt usunięcia zwłok zwierzęcia.

Rejestr podmiotów utylizacyjnych, w tym zakładów pośrednich (Sekcja I) i transportujących uboczne produkty zwierzęce (Sekcja XIII) znajdują się pod adresem

https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl

- źródło: strona internetowa Głównego Lekarza Weterynarii.

Padlinę zwierząt dzikich i bezdomnych (takich których właściciela nie udało się ustalić) z nieruchomości będących własnością gminy, w szczególności z dróg gminnych, usuwa ENERIS Surowce S.A. z Gorzowa Wlkp. na podstawie podpisanej z Gminą Drezdenko umowy. Za usuwanie padliny z dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich (Obwód Drogowy Drezdenko), a z dróg powiatowych Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl