Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Burmistrz Drezdenka, zgodnie z § 5 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy podaje do wiadomości informacje, iż Gmina Drezdenko posiada do sprzedaży drewno opałowe w następujących ilościach:

 • iglaste - 63,88 m³ - z gatunku sosna /opałowe/ złożone jest na terenie działki nr 51/2 obręb Zagórze i na terenie działki nr 11 obręb Przeborowo;
 • liściaste - 8,16 m³ - z gatunku dąb /opałowe/ złożone jest na terenie działki nr 1154/1 obręb Drezdenko.

Drewno podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie działek nr 51/2 obręb Zagórze, 11 obręb Przeborowo, 1154/1 obręb Drezdenko, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 95/7622954.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie formularzy ofertowych do dnia 27.03.2020 r. w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Drezdenku do godz. 10ºº w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż drewna, z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzących z wycinki drzew z lasów komunalnych z tereny gminy”.

Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 11ºº w pokoju nr 116. Formularz ofertowy można pobrać ze strony www.drezdenko.pl.

Minimalna cena drewna asortymentu SO drewno iglaste 72,00 zł/1m³ netto

Minimalna cena drewna asortyment DB drewno liściaste 112,00 zł/1m³ netto

W ofercie należy podać cenę netto dla drewna iglastego za 1 m³ i cenę netto dla drewna liściastego za 1 m³.

Do wyżej wymienionych cen dolicza się obowiązującą stawkę VAT.

Proponowane ceny zakupu drewna nie mogą być niższe niż przedstawione w ogłoszeniu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.

Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy wydanie pozyskanego drewna zgodnie z § 6 pkt. 2 Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Drezdenka dokumentem potwierdzającym sprzedaż drewna jest faktura, a wydanie drewna może nastąpić po okazaniu dowodu zapłaty.

Odbiór drewna w tym dokonaniu załadunku i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędem w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl