Treść strony

"Startuj z FIO – lubuskie lokalnie"
mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

 

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” rozpoczynają nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO –lubuskie lokalnie”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com do 17.05.2020r

 

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

 

1.Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w tym okresie w KRS lub w rejestrze ARMiR. Roczny przychód tych podmiotów za poprzedni zakończony rok obrotowy nie może przekraczać 25 000,00zł.

 

2. Grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, składające się z nie mniej niż 3 osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej.

 

3. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub samopomocowej, a nie posiadającej osobowości prawnej.

 

 

Jaka jest wysokość wsparcia?

1.Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 5 tys. zł

2.Grupy nieformalne i samopomocowe do 4 tys. zł

 

 

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

1.Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji m.in. na:

1.1 rozwój organizacji,  w tym na:

 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 • koszty adaptacji lokalu,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,

1.2 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.

2.Patroni/Grupy nieformalne/samopomocowe na realizację lokalnych przedsięwzięć (zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW), bez możliwości zakupu środków trwałych.

 

 

Środki przeznaczone na konkurs:

280 000,00 zł

 

Kryteria i sposób wyboru projektów:

Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz załącznikach: karty oceny.

 

Gdzie uzyskać informacje?

Na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/ znajdziecie wzory dokumentów, regulamin wraz z kryteriami i zasadami wyboru.

W ramach realizowanego projektu będą prowadzone również szkolenia e-learningowe oraz doradztwa -  wszelkie informacje, porady i wsparcie udzielane będzie  telefonicznie, mailowo oraz przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

 

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Traugutta 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 600-676-083

fundacja.frh@gmail.com

 

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzone zostały ograniczenia w działalności biura. Do odwołania prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy.

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

2zS6XIuaU5NG2vT3aU58n8F2P8HqtJ8ImbsCMUAAAAASUVORK5CYII=      DhMQAAAABJRU5ErkJggg==       vcXFeH3oowsAAAAASUVORK5CYII=       h8jwLysB4yDvwAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl