Treść strony

Rusza nabór wniosków do DREZDENECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.


Więcej na temat budżetu obywatelskiego tutaj:  https://www.drezdenko.pl/3803,budzet-obywatelski


Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą składać projekty dotyczące potrzeb mieszkańców, zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Drezdenko w terminie od 05 maja do 22 maja 2020 r. Do zgłaszania projektów w ramach DBO uprawnieni są mieszkańcy gminy Drezdenko. Wnioskodawca składa projekt na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z podpisami poparcia co najmniej 15 mieszkańców - wzór listy stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2019 r. Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27.02.2019 r. w sprawie Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego. Formularz i wzór listy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Projekty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko lub przesłać na powyższy adres. Na kopercie należy umieścić zapis „projekt DBO”.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl