Treść strony

Firma PORR S.A. informuje o planowanej zmianie tymczasowej organizacji ruchu w ramach realizowanej inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew”:

 

- obniżenie skrajni pionowej z 3,6 m na 3,2 m pod remontowanym wiaduktem kolejowym w Dobiegniewie przy ul. Nowomłyńskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 161, w km LK 351  105+244 (zgodnie z zatwierdzonym projektem nr DG.III.8022.144.2020.BS). Zmiana będzie obowiązywać od 16.04 do 30.09.2021 r.;

 

- zamknięcie przejazdu kolejowego w Podleścu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164, w km LK 351 0 + 226 (zgodnie z zatwierdzonym projektem nr DG.III.8022.101.2021.MK). Zmiana będzie obowiązywać od 26.04, od godziny 8:00, do 2.05.2021, do godziny 20:00.

Poniżej mapka przedstawiająca trasę objazdu.

PORR S.A. przeprasza za utrudnienia i prosi kierowców o ostrożną jazdę, dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie poziome i pionowe. O kolejnych zmianach związanych z prowadzoną modernizacją LK 351, firma będzie informować na bieżąco w kolejnych komunikatach.