Treść strony

 • product-8254-633

Bezpłatne usuwanie azbestu w 2022 r.

Burmistrz Drezdenka informuje mieszkańców gminy o możliwości udziału w akcji bezpłatnego usuwania azbestu w 2022 r. W ramach zadania azbest zostanie zdemontowany, zebrany, przetransportowany i unieszkodliwiony na składowisku odpadów. Zadanie skierowane jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych. Przypominamy, że azbest jest odpadem niebezpiecznym, który gdy uszkodzony stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Polskie prawo nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości do usunięcia azbestu do 2032 r.

Zadnie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w zadaniu, planujący usunięcie azbestu w bieżącym roku, proszeni są o złożenie odpowiedniego wniosku do 29 kwietnia 2022 r.

Azbest będzie usuwany przez specjalistyczną firmę wybraną przez Burmistrza w drodze zapytania ofertowego. Zadanie zostanie przeprowadzone w okresie czerwiec – sierpień 2022 r.

Wniosek dostępny jest do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Dofinansowanie nie dotyczy osób, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały azbest do unieszkodliwienia. Dofinansowanie nie dotyczy również położenia nowego pokrycia dachowego.

Informacji udziela: Agata Kwiatkowska, Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1, tel. (95) 763 81 02 wew. 30.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl