Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:

REFERENT DS. RACHUNKOWOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

  

Zarząd PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku

ogłasza nabór na wolne stanowisko : referent ds. rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku,

ul.Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko

 

I. Wymagania :

   -wykształcenie średnie/preferowane wyższe ( kierunki: ekonomiczne, rachunkowość, finanse);

   - roczna praktyka w księgowości;

   - biegła znajomość obsługi komputera;

   - poszerzanie wiedzy, podwyższanie kwalifikacji

II. Zakres zadań na w/w stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów a także rozliczeń z innych tytułów, w tym mediów;
 2. Aktualizowanie w systemie stanów zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych w celu obliczenia właściwych opłat i innych świadczeń ;
 3. Systematyczna analiza sald, windykacja należności;
 4. Sporządzanie przelewów, dekretacja wyciągów i ich księgowanie;
 5. Rozliczanie roku, sporządzanie informacji finansowej;
 6. Obliczanie i składanie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego, CIT-8

III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę, pełny etat,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV), list motywacyjny
 2. podpis o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent rachunkowości  ds.Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

V.Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych w PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku” należy składać osobiście w PGKiM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, mieszczącej się w Drezdenku, przy ul. Pierwszej Brygady 21A  lub za pośrednictwem poczty na adres: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku,   ul. Pierwszej Brygady 21A, 66-530 Drezdenko.

Termin składania dokumentów upływa dnia 31.05.2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 ( decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do PGKiM).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Przy wyborze na wolne stanowisko przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie przesłanych dokumentów (aplikacji) i rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu  będą o tym poinformowani pisemnie lub telefonicznie.  Oferty pracy pozostałych kandydatów po zakończeniu rekrutacji  zostaną komisyjnie zniszczone. PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  95 762 07 55 ; 95 762 07 66

 

Prezes Zarządu

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Drezdenku

 

/--/ Maciej Bugara

Drezdenko, 18.05.2021r

 

 

 

Klauzula Informacyjna:

 

  

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl