Treść strony

UWAGA!

W DNIU 21.06.2021 R. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA ZMIANĘ OGRZEWANIA

Na podstawie uchwały nr XLIII/251/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18.05.2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Drezdenko na wymianę istniejącego starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Drezdenko na rok 2021’’ (dostępna tutaj) ogłaszamy nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania na zmianę ogrzewania.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 1. Wnioski mogą składać właściciele/współwłaściciele (osoby fizyczne) budynków oraz lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Drezdenko, które są zamieszkałe.
 2. Wniosek może złożyć również zarządca wspólnoty mieszkaniowej, gdy wymianie podlega piec stanowiący źródło ogrzewania więcej niż 1 lokalu.
 3. Możliwe jest uzyskanie dotacji wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła w wysokości: 2.500,00 zł dla budynku/lokalu, 10.000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych.
 4. Dotacji podlegają inwestycje polegające na wymianie starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem lub drewnem) na nowe ekologiczne źródła ciepła (kotły gazowe, piece elektryczne, kotły na lekki olej opałowy, kotły opalane paliwem stałym które spełniają wymogi klasy 5 lub spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) o klasie efektywności energetycznej minimum A).
 5. Osoby, z którymi zostanie zawarta umowa dotacji zostaną zobowiązane do realizacji planowanej inwestycji do dnia 30 listopada 2021 r.
 6. Dotacja nie będzie przyznawana na zadania już zrealizowane przed datą zawarcia umowy.
 7. Wypłata dotacji nastąpi na zasadzie refundacji po zrealizowaniu inwestycji oraz przedłożeniu faktur, protokołów odbioru itp.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 21.06.2021 r. do chwili wyczerpania środków zabezpieczonych na w/w cel w budżecie Gminy Drezdenko. Wnioski będą rozpatrywane biorąc pod uwagę kolejność wpływu.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl