Treść strony

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty określone w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Drezdenko do zgłaszania uwag i propozycji  do projektu  uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej statutu. W szczególności prosimy o opinie organizacje, które w swojej działalności statutowej maja zapisane działania na rzecz młodzieży i zamierzają zgłosić swoich przedstawicieli do gminnej rady młodzieżowej, na zasadach określonych w projekcie statutu. Zmiany są następstwem nowych uregulowań prawnych wprowadzonych przez ustawodawcę w  ustawie o samorządzie gminnym.

Wszelkie opinie, uwagi  i propozycje prosimy zgłaszać do 24 września br. na adres a-mail: sekretarz@drezdenko.pl  lub listownie na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul Warszawska 1 , 66-530 DREZDENKO z dopiskiem „MRM”

Zapraszamy do współpracy.

 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej statutu:

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl