Treść strony

Trwa tydzień 3R. Jest to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości zapobiegania powstawaniu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu.

Zachęcamy do włączenia się każdego. Każde zaangażowanie się liczy!

 

yJ4QhhBBCCCGEEEII4a1JASuEEEIIIYQQQgghvDUpYIUQQgghhBBCCCGEtyYFrBBCCCGEEEIIIYTw1qSAFUIIIYQQQgghhBDelzHGfwH9elHlHv9vgQAAAABJRU5ErkJggg==