Treść strony

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020
w części współfinansowanej z EFS

 

Zakończona została realizacji projektu „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020:

 • Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja
 • Działania 8.2 Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
 • Poddziałanie 8.2.1 Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekt realizowany poza formułą ZIT

Ostatnie zajęcia z uczniami odbyły się w czerwcu 2022 r. zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Trwający od 1 września 2021 r. projekt opiewający na kwotę 172.854,38 zł z wniesionym wkładem własnym w kwocie 25.928,16 zł pozwolił uczniom na udział
w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego, matematyki i informatyki.

Praca prowadzona była przez nauczycieli w 8-osobowych grupach co pozwoliło na indywidualne podejście do każdego ucznia, stosowanie niekonwencjonalnych metod pracy
z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań uczestników. Wykonane diagnozy i wyniki osiągnięte przez uczniów na szkolnych świadectwach oraz na egzaminie ósmoklasisty potwierdzają zasadność realizacji takich projektów w szkołach. Dzięki działaniom w ramach projektu „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” nasze dzieci miały szansę na wyrównanie i podniesienie swoich kompetencji po ciężkim okresie pracy zdalnej wywołanej pandemią COVID-19. Przedsięwzięcie zgodnie z założeniem dotarło do każdej z naszych
11 szkół niezależnie od liczebności dzieci i ich położenia.  Do szkół w ramach projektu zostały zakupione zgodnie ze wskazaniem dyrektorów pomoce i sprzęt niezbędny w bezpośredniej pracy z uczniami w kwocie 34.464,00 zł. były to np. komputery z oprogramowaniem, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki czy kamera cyfrowa lub między innymi  potrzebny szkole aparat fotograficzny.

Do bieżącej pracy na zajęciach zakupione zostały materiały biurowe w kwocie 16.385,45 zł. Szkoły potrzebują takiego wsparcia. Dodatkowe środki pozyskane przez gminę zostały dobrze spożytkowane. Wszystkie chętne dzieci i ich rodzice otrzymali dodatkową pomoc ukierunkowaną na ich indywidualne potrzeby związane z indywidualnymi możliwościami
i bieżącą sytuacją szkolną dziecka. W przyszłości jako organ prowadzący będziemy wnioskować o realizację projektów, które wspomogą i uatrakcyjnią pracę szkół. Zależy nam, aby uczniowie podnosili swe kompetencje, rozwijali zdolności i odnosili sukcesy na miarę swych indywidualnych możliwości.

Lipiec 2022 r. to zakończenie i rozliczenie projektu „Drezdenko stawia na edukację
w szkołach podstawowych!” i jednocześnie początek kolejnego projektu tym razem dla naszych przedszkolaków „Kształcenie kompetencji wśród przedszkolaków Gminy Drezdenko”, który rusza od 1 września 2022 r., a czynności wstępne w Publicznym Przedszkolu zaczęły się już 1 lipca 2022 r. Projekt obejmuje swym działaniem dzieci w wieku 3 do 5 lat. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 w części współfinansowanej z EFS:

 • Oś 8. Nowoczesna edukacja.
 • Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
 • Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt opiewa na kwotę 298.113,11 zł z wkładem własnym 44.716,97 zł.

 • 293725354_740091443877763_8880640450730481452_n
 • 294760715_479370497160787_1653977877035846458_n
 • 294873156_437382571641142_2615978961703638970_n
 • 1658391632714
 • 1658391729932

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl