Treść strony

Pocztowe skrzynki oddawcze

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się do mieszkańców z prośbą o zamontowanie w miejscu ogólnodostępnym przy posesji, skrzynki oddawczej spełniającej wymagania określone w przepisach - Ustawa Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 896) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 poz. 506 ze zm.).

Dzięki spełnieniu tego wymogu korespondencja kierowana do mieszkańców będzie umieszczana przez listonosza w ich skrzynce oddawczej i nie będzie narażona na uszkodzenia związane
z warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to również na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z przepisami RODO.

Skrzynki oddawcze są szeroko dostępne. Można je nabyć m.in. w Urzędzie pocztowym lub zamówić u listonosza, który dostarczy ją pod wskazany adres.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanym lub innym podmiotom uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają
o obowiązku wynikającym z art. 47b ust 1,2,4 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) dotyczącym umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Właściwe oznakowanie posesji poprawi jakość i skuteczność dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także usprawni i przyśpieszy działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna - czasami nawet dla ratowania zdrowia
i życia.

 • autor: Mirosław Cichocki , data: 2022-08-10

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl