Treść strony

 • kran-woda-300x300

Komunikat Sanepidu w Drezdenku dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Stare Bielice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl