Treść strony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

I. Termin składania wniosków: od 31.01.2023 r. do 14.02.2023 r.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”:
ul. Mickiewicza 7,  66-520 Dobiegniew
,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

Zakres tematyczny operacji:

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 103 782,65 zł

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 100 000,00  zł

 

 

Ważne: Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania znajduje się na stronie:

http://www.pojezierzedobiegniewskie.org/item/551-ogloszenie-o-naborze-1-2023

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl