Treść strony

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU: „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”.

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników z terenu naszej gminy do złożenia ankiety inwentaryzacyjnej o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1 w terminie do dnia 17.02.2023 r. Ankietę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: odpady@drezdenko.pl lub listownie na adres Urząd Miejski w Drezdenku. ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 95 763 81 02 wew. 20 lub 95 763 80 26

Zebrane ankiety będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania.                            

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Drezdenko dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów - program nie będzie realizowany.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl