Treść strony

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DREZDENKO - MOŻLIWOŚC ZGŁASZANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Urząd Miejski w Drezdenku przystąpił do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko na lata 2023-2030”. Realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w perspektywie długoterminowej ma przyczynić się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030, a więc redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), redukcji zużycia energii finalnej (wzrost efektywności energetycznej) oraz wzrostu produkcji energii z OZE.

Uwzględnienie danej inwestycji w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej” zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania na jej realizację w ramach nowej perspektywy finansowej UE (np. w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027”).

W związku z powyższym Urząd Miejski informuje o możliwości zgłaszania planowanych inwestycji do uwzględnienia w aktualizowanym „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej”. Wniosek o uwzględnienie inwestycji w Planie powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę projektu;
 • podmiot realizujący;
 • opis/zakres rzeczowy projektu;
 • lata realizacji;
 • planowane koszty;
 • spodziewane efekty ekologiczne i energetyczne dla projektu tj.: redukcja emisji CO2 (MgCO2), redukcja zużycia energii końcowej (MWh), produkcja energii z OZE (MWh).

UWAGA: Planowane typy zgłaszanych inwestycji obejmują:

 • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
 • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
 • inwestycje w zakresie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
  - z wyłączeniem projektów realizowanych przez osoby fizyczne.

Wnioski prosimy kierować na adres e-mail: srodowisko@drezdenko.pl w terminie do dnia 10.07.2023 r. W tytule wiadomości prosimy podać: „Wniosek o wpisanie inwestycji do aktualizacji PGN”.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl