Treść strony

 • PGN 2

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2023-2030, które odbędzie się o godzinie 16:00 w dniu 31.10.2023 r. na sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem, który na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia energii finalnej, pozwala na zidentyfikowanie sektorów oraz obszarów zlokalizowanych na terenie gminy, które charakteryzują się zwiększonym zużyciem energii. W konsekwencji pozwoli to na ustalenie działań, których wdrożenie będzie miało na celu:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawę jakości powietrza,
 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pozytywnym aspektem związanym z opracowaniem PGN-u jest również możliwość aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje związane z efektywnością energetyczną.

Cele oraz działania wyznaczone w planie odnoszą się do całego obszaru gminy, w związku z tym PGN może uwzględniać również działania podejmowane w sektorze prywatnym (przez prywatnych przedsiębiorców, indywidualne gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe itp.).

projekt AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2023-2030

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl