Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż Powiat Strzelecko-Drezdenecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

 

            W związku z powyższym możecie Państwo skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON w następujących rozdziałach:

 

OBSZAR B: likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach pomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

        Beneficjentami programu w obszarze B mogą być gminy, powiaty, lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

        Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: do 176 000,00 zł na każdy projekt;

        Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących urzędów nie może przekroczyć 35% kosztów jego realizacji;

        Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy nie może przekroczyć 55 % kosztów jego realizacji;

 

OBSZAR C: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

        Beneficjentami programu w obszarze C mogą być gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

        Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków ze środków PFRON: do 74 500,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

        Intensywność pomocy nie może przekroczyć 70 % kosztów realizacji projektu;

 

OBSZAR D: likwidacja barier transportowych;

        Beneficjentami programu w obszarze D mogą być:

-   placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego;

-     jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

 

  -   gminy które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

        Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON:

           144 000, 00 zł dla samochodów osobowych,  zwanych dalej „mikrobusami” , które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

          117 500, 00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami” , które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

           351 500, 00 zł dla autobusów;

-    Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 85% kosztów jego realizacji;

-   Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie może przekroczyć 95% kosztów jego realizacji;

 

       Wnioski należy składać do dnia 31.01.2024r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

 

         Informacje na temat programu i procedur, które należy zrealizować, aby uzyskać pomoc PFRON w powyższym zakresie oraz druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON/Programy i zadania realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III

     W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Łukaszem Bogdziewiczem pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku pod nr telefonu 95 763 70 42.

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl