Treść strony

W okresie wakacji w 2024 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2009 - 2017 (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepďnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności), z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje oddział Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 17 maia 2024 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania pzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Wniosek dostępny jest w siedzibie oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.qov.pl/krus.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08 - 31.08.2024 roku.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 08.07 - 28.07.2024 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 68 452 31 06.

Załaczniki:.

1) Wniosek o rehabilitację leczniczą,

2) lnformacja o stanie zdrowia dziecka,

3) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 2 szt.,

4) lnformacja dot. danych osobowych.

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl