Treść strony

Obowiązek zgłaszania nowych, bądź wymienionych źródeł ciepła do CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego źródła ogrzewania korzysta.

Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten zanika. Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem, gdy następuje zmiana źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazania deklaracji spoczywa dla:

- nowych źródeł ciepła – 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia,

- źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

1)   w formie elektronicznej - wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl lub przesłać wypełnioną deklarację za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP Gminy Drezdenko,

2)    w formie papierowej - wypełniony dokument złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Drezdenku lub wysłać listem za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Również wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie wypełnili tego obowiązku, obligujemy do złożenia deklaracji do CEEB. Obecnie około 11 % adresów z terenu Gminy Drezdenko nie zostało jeszcze ujętych w CEEB.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków za niezłożenie w terminie deklaracji grozi kara grzywny (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2496).

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl