Treść strony

StKhRpwTPuVl32K++U4u0s8zkd5Ik2NRBtKSXYwtTwpzVIFAIBAIBILx+ZzoGh8b3dcHqGnpIruklYCdVSzeeAw7p3xZdC1Ml7NiC+XsmBBdAoFAIBAIBPfyiKJrfEx3LHR036Si8e9kHG3GZXsFLzjkcaKuY7r2JxAIBAKBQPBE8B8AOUG2MV7OuwAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

Projekt

„Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!”

współfinansowane Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

w ramach:

Osi priorytetowej 8 . Nowoczesna edukacja

Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIP.

 

 

Realizacją Projektu „Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych!” objęte są wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Drezdenko.

Celem głównym projektu jest wzrost (kształtowanie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy wśród 324 uczniów z 11 szkól podstawowych zamieszkujących Gminę Drezdenko poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r..

Projekt realizowany będzie poprzez organizację zajęć dodatkowych z   matematyki, j. angielskiego, informatyki  oraz doposażenia szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych ( m. in. Urządzenia wielofunkcyjne, flipcharty, komputery z oprogramowaniem, rzutniki, odtwarzacze CD, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, głośniki).

Całkowita wartość projektu: 172.854,38 zł

Kwota dofinansowania: 146.926,22 zł

Wkład własny: 25.928,16 zł w postaci udostępnienia sal dydaktycznych na rzecz prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika projektu:

Klauzula informacyjna RODO:

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl