Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

W związku z ogłoszeniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Gmina Drezdenko zaprasza właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

o

zgłaszanie wniosków  zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Zgodnie z zapisami programu podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest  JST - Gmina, która może otrzymane dofinansowanie przeznaczyć na udzielenie dotacji.

Szczegółowe informacje o programie, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku zamieszczone zostały na stronie internetowej

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Wniosek wraz z posiadanymi dokumentami należy złożyć :

do  24.01.2023 roku do godz. 14.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

 

Miejsce: Biuro Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko

parter budynku

 

Zasady wyboru wniosków:

 • Wyboru wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Drezdenka, uwzględniając:
 1. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, oraz
 2. stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

2)  Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3)  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                    Burmistrz Drezdenka

                                                                                                                                                 /-/ Karolina Piotrowska

 

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miasta na mapie

Strony kontaktowe

 • Dane kontaktowe

  66-530 Drezdenko
  ul. Warszawska 1

 • Godziny urzędowania

  Poniedziałek 7:30 - 16:30
  Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
  Piątek 7:30 - 14:30

 • Telefon

  Tel.: 95 762 02 02
  Fax: 95 762 02 20

  um@drezdenko.pl